Genom att välja återvunnet guld ställer man indirekt högre krav på bättre miljö, etik, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. Att arbeta med hållbarhet i en bransch där guld och andra ädelmetaller återvinns, likt pantflaskor i ett retursystem, är en lika självklar som pågående process (därmed inte sagt att alla butiker som säljer guldsmycken gör det).

Våra medlemsbutiker arbetar också själva med återvinning i den form att de köper in gamla smycken, som sedan skickas för återvinning, samt att de kan göra om gamla smycken till nya. Att återvinna ädelmetaller ur smycken och metallskrot kräver mindre energi, resurser och utsläpp än gruvbrytning. Som medlem erbjuds butiken att köpa återvunna och konfliktfria ädelmetaller från leverantören NSG – Guldalliansens initiativtagare.

gruvbrytning av guld

Att återvinna ädelmetaller ur smycken och metallskrot kräver mindre energi, resurser och utsläpp än gruvbrytning

Återvinning av guld, silver, platina och palladium

Återvinning av ädelmetaller från andra metaller kallas för affinering. Alla ädelmetaller vi säljer inom Guldalliansen är återvunna från smycken och metallskrot. Detta innebär att vi genom vår verksamhet verkar för hushållning av naturresurser.

Affinering

Affineringen görs av våra samarbetspartners i moderna och slutna affineringsanläggningar. Våra guldsmeder och NSG borgar för att ditt parti omhändertas på ett exakt, säkert och noggrant sätt. Kontakta gärna någon av våra guldsmeder för aktuellt dagspris och tillvägagångssätt.

Miljövänlig hantering

När vi tar hand om ditt guld säkerställer vi en miljövänlig hantering i alla avseenden.

Guldsmed som omarbetat en ring

Gör om dina guldsmycken

Läs mer
Sälja guld? Lämna in hos din lokala guldsmed

Sälj ditt guld

Läs mer
C.Hafner guldtackor

Köp guld som investering

Läs mer
Återvunnet guld - Vi värnar om miljö och mänskliga rättigheter

Återvunnet guld

Läs mer
mörkt vatten med guld

Om Guldalliansen

Läs mer
kontakta guldalliansen

Kontakta oss

Läs mer